Groot Schippers / Harlingen / Tenckinck, Hendrik

 

Gilde
Groot Schippers 
  Buitenlandvaarders 
Plaats
Harlingen 
Datum
1740 
Omschrijving VZ
Binnen een cirkel, een met tweeëntwintig stukken bewapend driemastschip, met gereefd grootzeil en leeuwen ter weerzijde op de spiegel. In de masttoppen vlaggen en wimpels. Driekleur op de spiegel en op de bovenblindesteng. Welk van de twee schepen, waarop hij diende, hier is afgebeeld is moeilijk te achterhalen.
  TENCKINCK 
Omschrijving KZ
 
  fregat springend ros 
  Een Driemaster, galloperende ruiter op de spiegel, liggende voor anker aan een Oosterse  kust. Ze vertoont meerdere geopende geschutspoorten.  Onbekende meester, niet bekend in welke collectie.
Maker v.d. penning
Onbekend 
Techniek
Gegraveerd 
Materiaal
Zilver 
Diameter
51 mm 
Gewicht
 
Collectie
Fries Museum Leeuwarden 
Inv. nr.
 
Herkomst
Dirks, aankoop mei 1879 
Afbeelding
Fries Museum Leeuwarden 
Literatuur
Dirks nalezingen 68, p.18 / Dirks Pl. CXLI.2 
Bijzonderheden
Den 1 junij 1724 vertrekt Hendrik Tenkink met het schip “HOF NIET ALTIJD WINTER”, kapitein Abraham van de Busse, van Rammekens naar Batavia, alwaar het op 27 maart 1725 arriveert. Zijn functie is Oppermeester (belast met de medische zorg). In 1728 wordt hij gerepatrieerd. Lidmatenboek Menaldumadeel, 1730. Henricus Tenkink wordt op 10 februari 1730 gedoopt op belijdenis. Den 27 maart 1730 vertrekt hij weer naar Oost-Indië. Op 1 juni 1731 treedt Hendrik Tenckinck uit Leuwaerden weer in dienst bij de V.O.C. Hij vertrekt met het schip “SLOT ALDEGONDE”, kapitein Paulus Erasmus, vanuit Rammekens naar Batavia. Zijn functie is Oppermeester (belast met de medische zorg). Medio 1737 wordt hij weder gerepatrieerd. In het Lidmatenboek van Idaarderadeel 1737 wordt hij ingeschreven als: komende van Ned. Indië en vertrekt in 1740 naar Harlingen. Aldaar overleden in 1755.
  harlingen 
  Gezicht op de stad Harlingen, d. Jacob Folkema. (1702-1725) http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.111721
Persoon
Hendrik Tenckinck 
Geboren
1699 
Overleden
22-02-1755, Harlingen.  56 j. 
Ouders
 
Ondertrouw
 
Huwelijk
 
Geboren
 
Overleden
 
Ouders
 
Bronnen  Tresoar / Nationaal Archief / VOC-Opvarenden / Historici.nl

 

This entry was posted in Gilden, Gilden G, Personen, Personen T, Steden, Steden H. Bookmark the permalink.